Made by Phi

staat voor een ontwerp gemaakt met de spelregels van de natuur

De Griekse letter Phi wordt gebruikt om de gulden snede mee aan te duiden. De Gulde snede is een verhoudingsgetal: hoe het kleine deel verband houdt met het grote deel. Dit vind ik een mooie metafoor voor mijn werk als architect. Daarnaast komt het verhoudingsgetal Phi veel voor in bouwwerken van de natuur. De natuur is voor mij ook een grote inspiratiebron

WE MAKEN WAARDEVOLLE ARCHITECTUUR

De vraag van de opdrachtgever is niet het enige wat van invloed is op het ontwerp, architectuur is meer. Architectuur gaat ook over milieuimpact, groen, vogels, insecten, sociale interactie, geluk, gezelligheid en gezondheid. Het gaat over de veranderbaarheid in de toekomst, maar ook het verhaal over cultuur en geschiedenis. Het gaat ook om dat we met z’n alleen wat minder gaan verbruiken. Minder energie, maar ook minder materiaal. Duurzame architectuur, zodat we er meer van kunnen genieten.

Als architect vind ik dat het mijn verantwoordelijkheid is om deze brede thema’s mee te nemen in het ontwerp, architectuur waar je blij van wordt. Maar ik heb niet alle kennis in al deze thema’s. Daarom werk ik samen met mensen die er wel alles vanaf weten: o.a. ecologen, sociologen, ecologische bouwers en installatieadviseurs. En blijft ik zelf continue leren met cursussen zoals ”Bouwen in hout”, ”circulair ontwerpen” en ”Bouwbiologie”

Biobased bouwmaterialen

Biobased bouwmaterialen vormen de basis van een gezond en duurzame woning. Deze materialen worden vervaardigd uit natuurlijke, hernieuwbare bronnen zoals hout, stro, kurk en vlas. In vergelijking met traditionele bouwmaterialen verminderen biobased materialen de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare bronnen en verminderen ze de CO2-uitstoot aanzienlijk. Dit draagt bij aan een gezondere planeet voor de huidige en toekomstige generaties.

Naast hun milieuvriendelijkheid bieden biobased bouwmaterialen aanzienlijke voordelen voor de gezondheid en het welzijn van de bewoners. Daarnaast is het streven om materialen te selecteren die lokaal geproduceerd zijn, waardoor we de lokale economie stimuleren en de ecologische voetafdruk van onze projecten verkleinen. Deze aanpak geeft onze ontwerpen een uniek karakter en een gevoel van verbondenheid met de omgeving.

Gezondheid

Wist u dat de materialen en de kwaliteit van de lucht in uw huis een directe invloed kunnen hebben op uw gezondheid, energieniveau en slaapkwaliteit? Een bouwbioloog is gefocust op het creëren van gezonde woningen. Dit betekent het vermijden van schadelijke stoffen, het optimaliseren van de luchtkwaliteit en het ontwerpen van ruimtes die een gevoel van welzijn bevorderen.

Bouwbiologie is de wetenschap die de interactie tussen de gebouwde omgeving en de bewoners bestudeert. Het gaat niet alleen over het gebruik van natuurlijke en gezonde bouwmaterialen, maar ook over het begrijpen van de effecten van elektromagnetische velden, licht, geluid en andere omgevingsfactoren op ons welzijn.

Circulaire economie

In mijn ontwerpen probeer ik naast biobased materialen zo veel mogelijk hergebruikte materialen toe te passen. Zoals houten gevelbekleding, dakpannen, binnendeuren en  vloertegels. Dit geeft het ontwerp karakter en zorgt voor een lagere milieu-impact van het ontwerp. Deze materialen worden aangeboden door leveranciers van hergebruikte bouwmaterialen, zoals CirqWood, of worden gevonden op platforms zoals marktplaats. Tijdens een verbouwing kijken we ook samen welke materialen er uit het huidige gebouw meegenomen kunnen worden en zo voor extra identiteit kunnen zorgen.

Maar circulaire economie gaat verder dan alleen het hergebruiken van materialen. Zijn de materialen later ook weer te demonteren uit het gebouw? Kan het gebouw zich makkelijk aanpassen aan veranderende omstandigheden?  Kunnen we ook uit de voeten met minder materiaal? Kunnen de materialen goed onderhouden worden zodat de levensduur verlengd wordt?

Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen betekent het ontwerpen en bouwen van gebouwen met respect voor de natuurlijke omgeving. Of misschien nog wel mooier, het versterken van de natuurlijk omgeving. Het gaat erom leefruimtes te creëren waarin planten, dieren zich thuis voelen, passend bij het lokale ecosysteem.

Dit omvat het gebruik van groene daken, gevels en andere natuurlijke elementen om biodiversiteit te bevorderen en wilde dieren aan te trekken. Kortom, het doel is om gebouwen te maken die niet alleen voor mensen zijn, maar ook onderdeel zijn van de natuur om ons heen.

Contact Us

Vragen of ideeën? Ik hoor graag van u!