Kiem-traject voor collectieve woonprojecten

Het traject om samen de eerste stappen te zetten:
Van droom naar concreet projectplan

In een notendop

Duurzaam samen (gaan) wonen. Je eigen woonomgeving ontwikkelen als collectief met je toekomstige buren. Samen invulling geven aan gedeelde waarden en idealen, iets wat in je eentje onmogelijk zou zijn. Dit is een wens die velen tegenwoordig hebben. Maar hoe breng je dit van een leuk idee naar een gerealiseerd collectief woonproject?

 

Om groepen te helpen de eerste stap richting realisatie van hun samen-woondroom te zetten, hebben Fieke (Made by Phi) en Sanne (ESRA (e)cohousing consultancy) hun handen ineen geslagen. Het Kiem-traject biedt net dat opstapje om het zaadje wat aan de keukentafel is ontstaan, te doen laten kiemen.

  • We zetten in 3 actieve workshops concrete stappen om van jullie droom een project te maken.

 

  • Goede brede fundering leggen voor het verdere ontwerp- en ontwikkeltraject op thema’s zoals: organisatie, gezamenlijke cultuur maken, financiën en ontwerp.

 

  • Het traject biedt overzichtelijke tools, kennis en handvatten waarmee jullie zelf aan de slag kunnen.

De stappen van het Kiem-Traject

Het Kiem-traject bestaat uit 3 workshop dagdelen, waarin naast kennis opdoen vooral het doen centraal staat. Ter voorbereiding maken we online kennis met een vertegenwoordiger van de initiatiefgroep. Zo komen we te weten waar jullie als project staan en wat jullie specifieke vragen zijn. Op die manier kunnen we de workshops het beste op jullie begeleidingsvragen aan laten sluiten. 

Na de workshops zullen jullie huiswerk krijgen om samen met elkaar uit te werken. Daarom zit er zo’n 3 à 4 weken tussen de workshops. Het huiswerk dient als input om de volgende stap te kunnen zetten in de volgende workshop. 

De workshops zijn actief van opzet. Er wordt enerzijds informatie gedeeld door middel van presentaties. Maar het grootste deel van de tijd zullen we met jullie brainstormen en concreet met behulp van de Kiem-tools werken aan jullie project

1- Een initatiefgroep

Om te kunnen starten met het Kiem-traject moet het eerste zaadje al geplant zijn. Een groep van bijvoorbeeld 6 mensen die een gezamenlijke woondroom hebben en daar werk van willen maken.

2- Kennismaking

Kort de groep leren kennen. Wat willen jullie? Welke stappen hebben jullie al gezet? Tegen welke obstakels lopen jullie aan?  Op basis hiervan passen wij de inhoud van jullie Kiem-traject aan op jullie behoeften.

3- Eerste workshop - divergeren

dagdeel, ca. 4 uur (ochtend of middag). Divergeren: Informatie delen, tools aanreiken, opties uiteenzetten en samen dromen.

4- Zelfwerk

3 à 4 weken waarin jullie als groep of individueel verder stappen zetten

5- Tweede workshop - convergeren

dagdeel, ca. 4 uur (ochtend of middag).  Convergeren: Concreet worden, keuzes maken, afspraken maken.

6- Zelfwerk

3 à 4 weken waarin jullie als groep of individueel verder stappen zetten

7- Derde workshop - Roadmap

dagdeel, ca 4 uur (ochtend of middag). 

Roadmap: Vervolgstappen, plan van aanpak, procesafspraken

De onderdelen van het Kiem-Traject

Op basis van de behoeften van de groep die tijdens het kennismakingsgesprek aan bod komen, wordt jullie Kiem-traject op maat gemaakt. Het Kiem-traject bestaat uit verschillende keuzeonderdelen, de zogenoemde Kiem-tools. De onderdelen die aansluiten op de behoeften van de groep krijgen de meeste tijd in het traject, de andere onderdelen kunnen eventueel wel kort aan bod komen of als zelfwerk meegegeven worden.

Het team

Om groepen te helpen de eerste stap richting realisatie van hun samen-woondroom te zetten hebben Fieke (Made by Phi) en Sanne (ESRA (e)cohousing consultancy) hun handen ineen geslagen. Fieke is architect en is expert over alles wat met verbeelding van ideeën, ontwerp en duurzaamheid te maken heeft. Sanne begeleidt groepen als procesbegeleider, met zaken zoals organisatie, gezamenlijke cultuur maken en financiën. Samen vormen wij een mooi geheel van kennis en kunde die we hebben samengebracht in dit Kiem-traject. Mocht het klikken, dan zijn wij er ook om in de verdere ontwerpfases jullie als groep te ondersteunen. 

Het Kiem-traject is daarmee een mooie laagdrempelige manier om kennis te maken met ons. Daarnaast biedt het ook een unieke kans om voor een kleine investering in kort tijdsbestek daadwerkelijk de solide fundering van jullie samen-woondroom te leggen.

Sanne Raes

 Sanne begeleidt groepen als procesbegeleider, met zaken zoals organisatie, gezamenlijke cultuur maken en financiën.

fieke

Fieke Grooters

Fieke is architect en is expert over alles wat met verbeelding van ideeën, ontwerp en duurzaamheid te maken heeft

Investering en subsidies

Het hele traject bestaat uit 3 dagdelen. Voor het gehele traject vragen wij €2000,- euro exclusief btw, maar inclusief onkosten. 

Mocht na dag 1 blijken dat het niet klikt of aansluit op de verwachtingen, is het mogelijk om zonder verdere verplichtingen afscheid van elkaar te nemen. In dit geval brengen we voor alleen de eerste workshopdag €800,- exclusief btw in rekening. 

In sommige provincies zijn er subsidies beschikbaar om de initiatieffase van collectieve woonprojecten te financieren. De collectieve rechtspersoon kan die aanvragen als deze is opgericht. In het Kiem-traject geven we jullie de handvatten om de rechtspersoon te kunnen oprichten. De kosten van dit traject zijn subsidiabel als procesbegeleidingskosten. 

 

Subsidie in Drenthe
Susbidie in Gelderland
Subsidie in Noord-Brabant
Subsidie in Zuid-Holland
Subsidie Limburg

Enthousiast? Neem contact op!

Samen maken we er iets moois van.

Contact Us

Vragen of ideeën? Ik hoor graag van u!